تبلیغات
پرسمان احکام - آیا عمل نکردن به قسم کفاره دارد؟با سلام خدمت شما دوستان عزیز

کسی که قسم خورده کاری را انجام دهد یا اینکه قسم خورده کاری را ترک کند، باید به قسم خود عمل کند و اگر از روی فراموشی یا اجبار به قسم خود عمل نکند کفاره ندارد، ولی اگر عمدا به قسم خود عمل نکند باید علاوه بر قضای عملش باید کفاره نیز بدهد، برای فهمیدن مقدار کفاره و نظرات مراجع تقلید تا آخر پست ما را همیاری کنید.

کفاره قسم:

به نظر تمام مراجع عظام تقلید کفاره قسم سه چیز است:

1- آزاد کردن یک بنده.

2- سیر کردن یا پوشاندن ده فقیر.

3- اگر موارد بالا را نتوانست انجام دهد سه روز پی در پی روزه بگیرد.


نظرات مراجع تقلید:

آیت الله خمینی

مساله: اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد یا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد یا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند باید كفاره بدهد یعنى یك بنده آزاد كند یا ده فقیر را سیر كند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد.1


آیت الله بهجت

مساله: اگر قسم بخورد كارى را انجام دهد یا ترك كند، مثلاً قسم بخورد كه روزه بگیرد یا سیگار نكشد، چنانچه عمداً مخالفت كند، باید كفاره بدهد، یعنى یك بنده آزاد كند یا ده فقیر را سیر كند یا آنان را بپوشاند، و اگر نتواند آنها را انجام دهد، باید سه روز روزه بگیرد.2


آیت الله سیستانی

مساله: اگـر قـسـم بـخـورد كه كارى را انجام دهد یا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد، یا دود اسـتـعـمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، باید كفاره بدهد یعنى یك بنده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر كند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پى در پى باشد.3


آیت الله تبریزی

مـسـالـه: اگـر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد یا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد یا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، باید كفاره بدهد، یعنى یك بنده آزاد كند، یـا ده فقیر را سیر كند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز رزوه بگیرد و باید روزه پى در پى باشد.4


آیت الله صافی گلپایگانی

مـسـالـه : اگـر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد یا ترك كند, مثلا قسم بخوردكه روزه بگیرد، یا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، باید كفاره بدهد یعنى: یك بنده آزاد كند، یـا ده مـسكین را اطعام كند یا ده فقیر را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند، باید سه روز روزه بگیرد، و باید روزه پى در پى باشد.5


آیت الله مکارم شیرازی

مسأله : هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت كند باید كفّاره دهد، ده فقیر را سیر كند، یا بر آنها لباس بپوشاند، یا یك بنده را آزاد نماید و اگر توانایى بر اینها نداشته باشد باید سه روز روزه بگیرد.6


آیت الله وحید خراسانی

مسأله : اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد یا ترك كند مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد یا دخانیات استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، باید كفاره بدهد، یعنى یك بنده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر كند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز پى در پى روزه بگیرد.7


آیت الله فاضل لنکرانی

مسأله: اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد یا ترك كند مثلا قسم بخورد كه روزه بگیرد، یا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، باید كفاره بدهد، یعنى یك بنده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر كند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز پى درپى، روزه بگیرد.8


_______________________________________

پینوشتها:

1- توضیح المسائل آیت الله خمینی مساله 2670.

2- توضیح المسائل آیت الله بهجت، احکام قسم، مساله 87.

3- توضیح المسائل آیت الله سیستانی، مساله 2679.

4- توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2679.

5- توضیح المسائل آیت الله صافی گلپایگانی، مساله 2679.

6- توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2302.

7- توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، مساله 2734.

8- توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، مساله 2830.

طبقه بندی: احکام نذر و عهد و قسم، 
برچسب ها: قسم، کفاره، ده تا فقیر، 3 روز روزه، بنده آزاد کردن، نظر مراجع تقلید،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1391/03/9 توسط : طلبه