تبلیغات
پرسمان احکام - شرایط قسم
شرایط قسم
تعداد بازدید : مرتبه

از نظر شرعى هیچ قسمى جز سوگند به خدا تعهدآور نیست. سوگند شرعى باید به یكى از نامهاى خاص خدا (مثل خدا و الله) و یا اسمى كه به غیر خدا هم گفته مى‏شود، ولى همیشه ذات مقدس حق در نظر مى‏آید (مانند خالق و رازق) ادا شود.

از نظر شرعى هیچ قسمى جز سوگند به خدا تعهدآور نیست. سوگند شرعى باید به یكى از نامهاى خاص خدا (مثل خدا و الله) و یا اسمى كه به غیر خدا هم گفته مى‏شود، ولى همیشه ذات مقدس حق در نظر مى‏آید (مانند خالق و رازق) ادا شود. اما کسانی می تواننند قسم بخورند که شرایط ذیل را دارا باشند ودر صورت دارا بودن این شرایط و عمل نکردن به قسم باید کفاره دهند.

اول: كسى كه قسم مى‏خورد باید بالغ و عاقل باشد، و اگر مى‏خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد، باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، و از روى قصد و اختیار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و كسى كه مجبورش كرده‏اند، درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد قسم بخورد.

دوم: كارى را كه قسم مى‏خورد انجام دهد، باید حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم مى‏خورد ترك كند،باید واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كه كار مباحى را به جا آورد، باید ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد كار مباحى را ترك كند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد.

سوم: به یكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد كه به غیر ذات مقدس او گفته نمى‏شود، مثل خدا و الله و نیز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غیر خدا هم مى‏گویند، ولى به قدرى به خدا گفته مى‏شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر مى‏آید، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد، صحیح است، بلكه اگر به لفظی قسم بخورد كه بدون قرینه خدا بنظر نمى‏آید، ولى او قصد خدا را كند بنابر احتیاط، باید به آن قسم عمل نماید.

چهارم: قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد كند صحیح نیست ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم: عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم مى‏خورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتى كه براى قسم معین كرده عاجز شود یا برایش مشقت داشته باشد، قسم او از وقتى كه عاجز شده به هم مى‏خورد.[1]

[1]بر گرفته از نظرات حضرت امام، آیت الله مکارم،آیت الله سیستانی و آیت الله صافی .

طبقه بندی: احکام نذر و عهد و قسم، 
برچسب ها: قسم، شرایط، اسماء خداوند،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ شنبه 1391/12/12 توسط : رستگاری