تبلیغات
پرسمان احکام - اجازه هست، می تونم قسم بخورم؟
اجازه هست، می تونم قسم بخورم؟
تعداد بازدید : مرتبهبا سلام خدمت شما دوستان عزیز

اجازه گرفتن زن از شوهر، اجازه گرفتن فرزند از پدر، اینها چیزهایی است که بیشتر افراد فکر می کنند  به مقام زن توهین شده است یا اینکه اطاعت از شوهر تحقیر زن است و همچنین چونکه زن برای نذر و عهد و قسم باید از شوهر خود اجازه بگیرد نوعی نا برابری بین زن و مرد می باشد.

ولی باید در جواب این عده عرض کنم که اجازه گرفتن یا نگرفتن، اصلا مهم نیست، اصل اطاعت از شرع و خداوند است، این کاری است که زن و دیگر افراد باید انجام دهند.قسم خوردن زن و فرزند بدون اجازه شوهر و پدر:

1- به نظر تمام مراجع عظام تقلید قسم خوردن زن و فرزند بدون اجازه شوهر جایز نمی باشد، پس زن و فرزند برای نذر حتما باید از شوهر و پدر خود اجازه بگیرند.

2- اگر بدون اجازه قسم بخورند:

الف- به نظر آیت الله خمینی و آیت الله فاضل لنکرانی، قسمشان بعید نیست که صحیح نباشد ولی باید احتیاط را رعایت کند و به قسم خود عمل کند.

ب- آیت الله تبریزی، آیت الله بهجت، آیت الله سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله وحید خراسانی در جایی که زن و فرزند بدون اجازه پدر و شوهر قسم بخورند، پدر و شوهر بعد از فهمیدند می توانند قسم آنها را به هم بزند.


نظرات و استفتائات مراجع تقلید:

آیت الله خمینی

مساله: اگر پدرازقسم خوردن فرزند جلوگیرى كند یا شوهرازقسم خوردن زن جلوگیرى نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مساله: اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعید نیست صحیح نباشد، لیكن نباید احتیاط را ترك كنند.1

 

آیت الله تبریزی

مـسـالـه: اگـر پـدر از قـسـم خوردن فرزند جلوگیرى كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیرى نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مـسـالـه: اگـر فـرزنـد بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر مـى توانند قسم آنان را بهم بزنند، بلكه ظاهر آن است كه قسم آنها بدون اجازه پدر یا شوهر منعقد نمى شود، و همچنین است حكم كنیز و بنده نسبت به مولایشان .2

 

آیت الله بهجت

مساله: اگر پدر، فرزند را از قسم خوردن نهى كند و یا شوهر، همسرش را از قسم خوردن نهى نماید، قسم آنان صحیح نیست، بلكه اگر پسر بدون اذن پدر، وزن بدون اذن شوهر قسم بخورد، قسم آنان نیز منعقد نخواهد شد.3


آیت الله سیستانی

مساله: اگـر پـدر از قـسم خوردن فرزند جلوگیرى كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیرى نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مساله: اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را بهم بزنند.4


آیت الله صافی گلپایگانی

مـسـالـه: اگر پدر آن چه را فرزند قسم خورده بجا بیاورد، بگوید: بجا نیاور، وآن چه را قسم خورده بجا نیاورد، بگوید: بجاآور، قسم او بى اثر مى شود.

مـسـالـه: اگر زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، و شوهر كارى را كه زن قسم خورده بجا نیاورد بگوید: بجا آور، یا قسم خورده بجا آورد بگوید: بجا نیاور، قسم زن بى اثر مى شود.5

 

آیت الله مکارم شیرازی

مسأله: هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیرى كند یا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحیح نیست، حتّى اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم یاد كند قسم آنان صحیح نمى باشد.6

 

آیت الله فاضل لنکرانی

مسأله: اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیرى كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیرى نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مسأله: اگر فرزند بدون اجازه پدرو زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعید نیست صحیح نباشد لكن نباید احتیاط را ترك كنند.7

 

آیت الله وحید خراسانی

مسأله: اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیرى كند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیرى نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مسأله: اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را به هم بزنند، بلكه ظاهر آن است كه قسم آنان بدون اجازه پدر یا شوهرصحیح نیست.8


______________________________________

پینوشتها:

1- توضیح المسائل آیت الله خمینی، مساله 2672 و 2673.

2- توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله 2681 و 2682.

3- توضیح المسائل آیت الله بهجت، مساله 89.

4- توضیح المسائل آیت الله سیستانی، مساله 2681 و 2682.

5- توضیح المسائل آیت الله صافی گلپایگانی، مساله 2681 و 2682.

6- توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2301.

7- توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، مساله 2833 و 2834.

8- توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، مساله 2736 و 2737.

طبقه بندی: احکام نذر و عهد و قسم، 
برچسب ها: قسم، اجازه زن و فرزند، شوهر و پدر، مخالف با قسم،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ جمعه 1391/02/29 توسط : طلبه